0

    Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

6" x 50" x 0.005'' Stainless Steel Shim Stock Rolls

MÃ SẢN PHẨM: SSN05

(028) 7300 1215 

TYPE 302 FULL HARD SHIM STOCK ROLLS

6" x 50" x 0.005'' Stainless Steel Shim Stock Rolls

Sản phẩm gợi ý

Sản phẩm tương tự