0

    Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

RỜ LE KIẾNG 4C/O 24VDC 5A CÓ ĐÈN LED

MÃ SẢN PHẨM: 1SVR405633R1100

(028) 7300 1215 

CR-MX024DC4L Pluggable interface relay 4c/o, A1-A2=24VDC, 250V/5A, LED

Sản phẩm gợi ý

Sản phẩm tương tự