0

    Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

RỜ LE 110V 6A 4CO LED (CR-M110AC4L)

MÃ SẢN PHẨM: 1SVR405613R7100

(028) 7300 1215 

Minature Relay (Plug-in terminal) (21.2mm wide) - ABB (CR-M) - CR-M110AC4L - 4PDT (4 Pole Double Throw) - control coil voltage 110Vac - Rated current 6A - with LED - Relay alone (for replacement)

Sản phẩm gợi ý

Sản phẩm tương tự