0

    Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

RỜ LE KIẾNG 110VDC 12A 2CO (CR-M110DC2)

MÃ SẢN PHẨM: 1SVR405611R8000

(028) 7300 1215 

Minature Relay (Plug-in terminal) (21.2mm wide) - ABB (CR-M) - CR-M110DC2 - DPDT (Double Pole Double Throw) - control coil voltage 110Vdc - Rated current 12A - Relay alone (for replacement)

Sản phẩm gợi ý

Sản phẩm tương tự