0

    Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

RỜ LE KIẾNG 12VDC 12A 2CO-LED (CR-M012DC2L)

MÃ SẢN PHẨM: 1SVR405611R4100

(028) 7300 1215 

Minature Relay (Plug-in terminal) (21.2mm wide) - ABB (CR-M) - CR-M012DC2L - DPDT (Double Pole Double Throw) - control coil voltage 12Vdc - Rated current 12A - with LED - Relay alone (for replacement)

Sản phẩm gợi ý

Sản phẩm tương tự