0

    Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

RỜ LE KIẾNG 230VAC 12A 2CO (CR-M230AC2)

MÃ SẢN PHẨM: 1SVR405611R3000

(028) 7300 1215 

Minature Relay (Plug-in terminal) (21.2mm wide) - ABB (CR-M) - CR-M230AC2 - DPDT (Double Pole Double Throw) - control coil voltage 230Vac - Rated current 12A - Relay alone (for replacement)

Sản phẩm gợi ý

Sản phẩm tương tự