0

    Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

RỜ LE KIẾNG 24VDC 10A 3CO-LED (CR-M024DC3L)

MÃ SẢN PHẨM: 1SVR405612R1100

(028) 7300 1215 

Minature Relay (Plug-in terminal) (21.2mm wide) - ABB (CR-M) - CR-M024DC3L - 3PDT (3 Pole Double Throw) - control coil voltage 24Vdc - Rated current 10A - with LED - Relay alone (for replacement)

Sản phẩm gợi ý

Sản phẩm tương tự